Spring over hovedmenu

NYHED / 06-09-2016

Høring: Lovforslag præciserer regler om kontanthjælpsloft og 225-timersregel

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har netop sendt et lovforslag i høring med præciseringer af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

På baggrund af implementeringsfasen er der foretaget flere ændringer og præciseringer af reglerne om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen i lov om aktiv socialpolitik. 

Derudover indeholder lovforslaget en række lovtekniske konsekvensændringer i lov om aktiv socialpolitik, som ikke omhandler kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

Høringsfristen er mandag den 12. september.

Læs om lovforslaget på høringsportalen