Spring over hovedmenu

NYHED / 02-09-2016

Lovforslag om at tilpasse arbejdsmiljøindsats i høring

Lovforslag om Arbejdsmiljørådets arbejdsmiljøindsats er sendt i høring.

Rammerne for arbejdsmiljøindsatsen i partssystemet skal tilpasses, så indsatsen bliver mere sammenhængende og slagskraftig. Det fremgår af et nyt lovforslag om ændring af arbejdsmiljø- og arbejdsskadesikringsloven, der er sendt i høring.

Lovforslaget indeholder en række ændringer i strukturen og finansieringen af partssystemet på arbejdsmiljøområdet. Det betyder, at de nuværende 11 branchearbejdsmiljøråd erstattes af fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø, og at det såkaldte to procents-bidrag til at finansiere partsindsatsen fremadrettet beregnes som et gennemsnit over en 10-års periode.

Herudover indeholder lovforslaget en mindre ændring af Arbejdsmiljøklagenævnets sammensætning samt enkelte andre ordensmæssige ændringer.

Høringsfristen er den 23. september 2016. Herefter skal lovforslaget behandles i Folketinget.

Læs lovforslaget på Høringsportalen