Spring over hovedmenu

NYHED / 21-09-2016

Mange ufaglærte job går til udenlandsk arbejdskraft

Mens næsten halvdelen af lønmodtagerne fra de central- og østeuropæiske EU-lande har manuelt arbejde i Danmark, så gælder det kun for knap hver tiende dansker. Det viser den første opgørelse af, hvilke arbejdsfunktioner udenlandsk arbejdskraft varetager i Danmark.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har undersøgt, hvilke jobfunktioner udenlandsk arbejdskraft varetager i Danmark, og i hvilke brancher, de er ansat.

Baggrunden er, at antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark er steget med 33 pct. siden 2010, så der i 2015 var knap 170.000 udenlandske statsborgere, der arbejdede i Danmark. Ses der alene på lønmodtagere fra de central- og østeuropæiske EU-lande (EU 11-landene) er antallet næsten fordoblet – fra knap 24.000 personer i 2010 til knap 47.000 i 2015. 

For udenlandske og danske statsborgere med oplyst arbejdsfunktion i Danmark, viser analysen, at 27 pct. af alle udenlandske statsborgere har et ”andet manuelt arbejde”. Blandt de udenlandske statsborgere fra EU 11-landene er det derimod 46 pct., mens det kun er 9 pct. af de danske statsborgere, der har ”andet manuelt arbejde”.

Tre brancher tiltrækker i særlig grad udenlandsk arbejdskraft. Det gælder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, hotel- og restaurationsbranchen samt rengøringsområdet. De tre brancher er generelt karakteriseret ved at have mange udenlandske statsborgere ansat, mange ufaglærte job og en høj jobomsætning. Yderligere er der forholdsvis mange forgæves rekrutteringer i de tre brancher. 

Næsten hver tredje medarbejder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri er i dag udenlandske statsborgere. I hotel- og restaurationsbranchen er 23 pct. af medarbejderne udenlandske statsborgere, mens det inden for rejsebureau, rengøring og anden operationel service er 20 pct. af medarbejderne.

Analysen viser yderligere, at fire ud af ti lønmodtagere fra EU 11-landene er ansat i de tre brancher. 

Tabel 1. Danske og udenlandske statsborgere med lønindkomst og oplyst arbejdsfunktion i Danmark, marts 2015.

  Danske statsborgere Udenlandske statsborgere - heraf statsborgere fra EU 11-landende
Ledelsesarbejde 5,0 % 2,4 % 0,8 %
Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau 28,1 % 23,7 % 10,6 %
Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau 11,9 % 6,7 % 3,2 %
Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 9,6 % 6,9 % 6,8 %
Service- og salgsarbejde 21,8 % 18,2 % 10,0 %
Arbejde inden for landbrug og skovbrug mv. ekskl. medhjælpere 0,4 % 0,5 % 1,1 %
Håndværkspræget arbejde 7,8 % 6,4 % 11,2 %
Operatør- og monteringsarbejde mv. 5,4 % 7,7 % 10,9 %
Militært arbejde 1,0 % 0,1 % 0,0 %
Andet manuelt arbejde 9,1 % 27,5 %

45,6 %

Kilde: STAR’s beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks Beskæftigelse for Lønmodtagere (BFL) og CPR-registeret.

Fakta om analysen

I analysen ses der for første gang på, hvilke arbejdsfunktioner udenlandske lønmodtagere varetager i Danmark.

Mange udenlandske statsborgere er beskæftiget med Andet manuelt arbejde, og det indikerer, at en stor andel er ansat i ufaglærte job, idet hovedgruppen omfatter medarbejdere beskæftiget med rengøring, pakning og budtjeneste samt arbejde, der ikke kræver særlige kvalifikationer inden for områder som landbrug, skovbrug, bygge- og anlægsvirksomhed, fremstillingsvirksomhed og transport. Derudover kan der være udenlandske statsborgere, der arbejder som ufaglærte inden for fx service og salgsarbejde, hvor de kan være beskæftiget med kasseassistentarbejde eller ufaglært salgsarbejde i butik.

I analysen er Danmarks Statistiks oplysninger om arbejdsfunktioner koblet med Danmarks Statistiks Beskæftigelse for Lønmodtagere (BFL) for de udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark i marts 2015.

I ca. 27 pct. af tilfældene er det ikke muligt at koble oplysninger om arbejdsfunktion på udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark. Det hænger sammen med, at arbejdsgivere med under 10 ansatte ikke har pligt til at indberette arbejdsfunktioner. For danske statsborgere er det 12 pct. af tilfældene.