Spring over hovedmenu

NYHED / 02-09-2016

Ny juridisk vejledning om fleksjob

Landets kommuner har modtaget en opdateret vejledning om fleksjob, hvor der blandt andet er styrket fokus på progression i fleksjob.

Den nye vejledning om fleksjob, som er sendt ud til alle kommuner, opdaterer områder, hvor lovgivningen er ændret, siden den sidste vejledning blev sendt ud i november 2013. Samtidig er der indarbejdet afgørelser og praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen, der giver anledning til at præcisere reglerne eller tolke reglerne på en anden måde.

Vejledningen præciserer over for kommunerne, at:

  • Der skal være fokus på progression i fleksjob. Det anbefales blandt andet, at muligheden for progression bliver italesat allerede på mødet i rehabiliteringsteamet og i jobcenterets vurdering af arbejdsevnen i det konkrete job. 
  • Det skal begrundes, at borgerens arbejdsevne kan udvikles inden for en rimelig periode ved indstilling til fleksjob til en borger med en aktuelt meget begrænset arbejdsevne, og at det skal dokumenteres på borgerens sag. 
  • Jobcentrene skal vejlede arbejdsgiveren om vigtigheden af at dokumentere tiltag, der er iværksat på arbejdspladsen i sager, hvor det er sandsynligt, at en medarbejder på et tidspunkt vil have en arbejdsevne, hvor et fastholdelsesfleksjob vil kunne komme på tale.
  • Hvad det vil sige, at en arbejdsgiver har pligt til at træffe passende foranstaltninger i forhold til at give en person med handicap adgang til beskæftigelse.

Find vejledningen på Retsinformation.dk