Spring over hovedmenu

NYHED / 22-09-2016

Samtaler med ledige skal være endnu mere jobrettede

Ledere og medarbejdere i jobcentrene får ny inspiration til at udføre endnu mere jobrettede samtaler med ledige. Det sker gennem syv praksisark – baseret på erfaringer fra 16 jobcentre.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udarbejdet syv praksisark som et led i projektet Jobrettet Samtale, hvor 16 jobcentre har været involveret. Arkene er bygget op omkring deres erfaringer.

Arkene giver medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser inspiration og redskaber til at føre mere målrettede samtaler med ledige, hvor der er et klart fokus på at hjælpe borgeren i job.  

Emnerne i de syv praksisark er:

  • Den jobrettede samtale
  • Samtaleteknikker
  • Arbejdsmarkedsviden
  • Selvbooking
  • Joblog
  • Aktionslæring
  • Ledelse

Læs om projektet og download de syv praksisark på STAR’s hjemmeside

Information om jobrettede samtaler på STAR’s hjemmeside