Spring over hovedmenu

NYHED / 07-10-2016

De regionale positivlister er opdateret

Positivlisterne under den regionale uddannelsespulje er blevet opdateret pr. 1. oktober. Siden sidste opdatering i april er der tilføjet enkelte kurser inden for nye mangelområder.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har offentliggjort de nye positivlister under den regionale uddannelsespulje. På de nye positivlister er der tilføjet enkelte kurser inden for nye mangelområder. Der er blandt andet kommet nye kurser inden for:

  • IT- og teleteknik
  • Transport, post, lager- og maskinførerarbejde
  • Social- og sundhed
  • Bygge- og anlæg

Fakta om den regionale uddannelsespulje:
Med Beskæftigelsesreformen blev der afsat en regional pulje på ca. 100 mio. kr. årligt til at understøtte, at flere dagpengemodtagere kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag.

Kommunerne kan med midler fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af uddannelserne, der fremgår af den regionale positivliste.

Fakta om de regionale positivlister:
De otte regionale positivlister er udarbejdet med udgangspunkt i stillingskategorier, hvor arbejdsmarkedsbalancen viser, at der er mangel på arbejdskraft i det enkelte RAR-område.

På baggrund af input fra uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser er de regionale arbejdsmarkedsråd efterfølgende kommet med forslag til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der er rettet mod områderne med mangel på arbejdskraft.