Spring over hovedmenu

NYHED / 04-10-2016

Det nye Folketingsår skydes i gang i dag

Folketinget åbner i dag, og traditionen tro bliver regeringens samlede lovprogram for folketingsåret offentliggjort. På Beskæftigelsesministeriets område er der 11 lovforslag.

Første tirsdag i oktober betyder starten på et nyt Folketingsår, og i den forbindelse holder statsministeren sin traditionelle åbningstale, og regeringens lovprogram anno 2016/2017 bliver samtidigt offentliggjort.

Regeringens lovprogram indeholder 11 lovforslag på Beskæftigelsesministeriets område, hvor svv af dem fremsættes før jul og resten i 2017. 

Lovforslag fremsættes før 1. januar 2017
Ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven (Præcisering af Jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.)
Ændring af arbejdsmiljøloven og lov om arbejdsskadesikring (Ændring af organisering og finansiering af arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats m.v.)
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og justering af muligheden for at kombinere dagpenge og ph.d. studie)
Ændring af lov om social pension (Ophævelse af pligten til at sende meddelelse om ret til folkepension)
Ændring af lov om individuel boligstøtte (Boligydelsespakke)
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Sygedagpengemodtageres adkomst til feriedagpenge)
Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udmøntning af trepartsaftalens initiativer om temaet ”Forebyggelse af rekrutteringsudfordringer”)  
Lovforslag fremsættes efter 1. januar 2017
Ændring af visse ansættelsesretlige love (Implementering af direktiv om søfarendes rettigheder)
Ændring af barselsloven og lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (Digitalisering af barselsdagpenge)
Ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter og indsamling og videregivelse af oplysninger om arbejdsulykker og erhvervssygdomme m.v.)
Ændring af ferieloven (Opfølgning på kommende betænkning fra Ferielovsudvalget)