Spring over hovedmenu

NYHED / 10-10-2016

Flest er tilfredse med ressourceforloeb

Der er flere tilfredse borgere i ressourceforløb end utilfredse. Tilfredsheden hænger i høj grad sammen med, om borgeren selv ønsker et ressourceforløb.

Beskæftigelsesministeriet står bag en stor brugerundersøgelse af tilfredsheden blandt borgere i ressourceforløb.

Undersøgelsen viser helt overordnet, at der er flere tilfredse end utilfredse borgere i ressourceforløb. 43 pct. af borgerne svarer, at de samlet set er meget tilfredse eller tilfredse med deres ressourceforløb, mens 33 pct. af borgerne svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Se figur 1.

Figur 1. Hvor tilfreds er du generelt med dit ressourceforløb?

De mest tilfredse borgere er dem, der selv ønsker et ressourceforløb, og det er i særlig grad unge og borgere med psykiske lidelser. Den største utilfredshed ses blandt borgere, der fra starten har ønsket en førtidspension. Det gælder især ældre, personer med fysiske helbredsproblemer, og borgere, der i en lang årrække har været på offentlig forsørgelse.

Derudover viser undersøgelsen stor tilfredshed med de virksomhedsrettede tilbud i ressourceforløbet. 65 pct. af borgerne har været tilfredse med at være i virksomhedspraktik, mens kun 18 pct. har været utilfredse. Til trods for den store tilfredshed viser undersøgelsen også, at 37 pct. af borgerne slet ikke har været i virksomhedspraktik som led i deres ressourceforløb.

Også synet på mentorstøtte er positivt. 61 pct. af borgerne, som har fået mentorstøtte undervejs i ressourceforløbet, er tilfredse med den hjælp. Kun 18 pct. er utilfredse med mentorstøtten.

Mange borgere synes omfanget af indsatsen er passende. 24 pct. af borgerne vil gerne have flere indsatser, mens kun hver tiende ønsker færre.

Det er også næsten halvdelen af borgerne, som har positive forventninger til en fremtid på arbejdsmarkedet, selvom de deltager i et ressourceforløb og har komplekse problemer.

Undersøgelsen indikerer også, at borgernes indflydelse på ressourceforløbene og en klar plan for forløbet kan være med til at hæve tilfredsheden.

Om brugerundersøgelsen

Brugerundersøgelsen er en del af initiativpakken til styrket kvalitet i ressourceforløb, som forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob vedtog i efteråret 2015.

Undersøgelsen er landsdækkende og repræsentativ for borgere i ressourceforløb. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 20. april til 16. maj 2016. I alt 4.000 borgere, som er i gang med eller for nyligt har afsluttet et ressourceforløb, er blevet inviteret til at deltage. 2.236 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 55,9 pct.