Spring over hovedmenu

NYHED / 03-10-2016

Førtidspensionsreformen får flere udsatte unge i job

Flere udsatte unge opnår i dag tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for en førtidspension. Det viser en effektanalyse af førtidspensionsreformen, som i dag er offentliggjort i vores nyhedsbrev.

Beskæftigelsesministeriets nyhedsbrev, Perspektiv på arbejdsmarkedet, er netop udkommet. Fokus i dette nummer er reformen af førtidspension og fleksjob.

Effektanalyse af reformen af førtidspension og fleksjob
Den første analyse af de tidlige effekter af reformen af førtidspension og fleksjob indikerer, at flere udsatte unge med reformen opnår tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for en førtidspension.

Efter reformen er 11 pct. af de udsatte unge, som før reformen ville have været i højrisikogruppen for at blive førtidspensioneret, i stedet kommet i job eller uddannelse - 60 pct. af dem er kommet i ordinær beskæftigelse.

Læs artiklen

Brugerundersøgelse af tilfredsheden blandt borgere i ressourceforløb
Beskæftigelsesministeriet står bag en større brugerundersøgelse af tilfredsheden blandt borgere i ressourceforløb. Undersøgelsen viser helt overordnet, at der er flere tilfredse end utilfredse borgere i ressourceforløb. 43 pct. af borgerne svarer, at de samlet set er meget tilfredse eller tilfredse med deres ressourceforløb, mens 33 pct. af borgerne svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse.

De mest tilfredse borgere er dem, der selv ønsker et ressourceforløb, og det er i særlig grad unge og borgere med psykiske lidelser. Den største utilfredshed ses blandt borgere, der fra starten har ønsket en førtidspension. Det gælder især ældre, personer med fysiske helbredsproblemer, og borgere, der i en lang årrække har været på offentlig forsørgelse.

Læs artiklen