Spring over hovedmenu

NYHED / 09-10-2016

Lovændring om arbejdsløshedsforsikring er sendt i høring

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har sendt et lovforslag i høring om skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Med lovforslaget, der netop er sendt i høring, lægges der op til, at tidspunktet for skift af sats efter ungereglerne sker fra den 1. i måneden efter, at forhold som betinger et satsskifte er indtrådt.

Yderligere ophæves muligheden for at modtage arbejdsløshedsdagpenge samtidig med deltagelse i en ph.d.-uddannelse.

Høringsfristen er torsdag den 20. oktober 2016.