Spring over hovedmenu

NYHED / 25-10-2016

Lovforslag i høring udmønter trepartsaftale

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har sendt et lovforslag i høring, der udmønter dele af trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i august 2016 en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser.

Trepartsaftalen udmøntes i tre lovforslag, hvor det ene lovforslag er på Beskæftigelsesministeriets område. Lovforslaget er netop sendt i høring med høringsfrist den 14. november 2016 og indeholder følgende hovedpunkter:

  • Et mere fleksibelt uddannelsesløft: Der indføres fra 1. marts 2017 til 31. december 2019 en midlertidig ordning om erhvervsuddannelse inden for fag med mangel på arbejdskraft. Dagpengemodtagere, der i perioden påbegynder tilbud om uddannelsesløft inden for disse fag, får 100 pct. af deres hidtidige dagpengesats.
  • Bedre mulighed for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen: Ledige faglærte får adgang til voksenlærlingeordningen, hvis erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på arbejdskraft efter seks måneders ledighed, mod hidtil 12 måneder.
  • Mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse: Ledige i målgruppen kan kombinere kurser inden for bestemte erhvervsgrupper, og der indføres fem ugers karensperiode.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling står bag de to øvrige lovforslag. Det ene lovforslag har til formål at justere arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), mens det andet har til formål at indføre et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag.