Spring over hovedmenu

NYHED / 10-10-2016

Ny pulje: Karriererådgivning skal hjælpe ledige over 50 år tilbage i job

Landets a-kasser kan søge om midler fra en ny pulje til at karriererådgive deres ledige medlemmer over 50 år, der har særligt svært ved at komme tilbage i job.

Med beskæftigelsesreformen blev der afsat 10,2 mio. kr. årligt til at understøtte indsatsen for ledige dagpengemodtagere, der er 50 år eller derover.

Puljen er i 2016 målrettet projekter, der gennemføres i regi af a-kasserne, og hvor der er fokus på karrierådgivning for seniorer, der er i risiko for langtidsledighed, fordi de fx har forældede kvalifikationer eller er nedslidte. 

A-kasser kan frem til 11. november 2016 søge om midler fra puljen til en målrettet rådgivning og indsats for deres ledige medlemmer over 50 år.