Spring over hovedmenu

NYHED / 03-11-2016

Beretning om ILO’s Internationale Arbejdskonference 2016

FN’s Internationale Arbejdsorganisation (ILO) holdt sin årlige arbejdskonference i Genève i juni måned. Nu har Beskæftigelsesministeriet udarbejdet sin beretning om konferencen.

”At bygge en fremtid med anstændigt arbejde”, lyder overskriften på den 105. Internationale Arbejdskonference, der fandt sted i Genève fra 30. maj til 10. juni 2016.

Hvert år deltager Danmark med en trepartsdelegation i ILO’s Internationale Arbejdskonference. Der var i år næsten 6.000 deltagere fra hele verden og deriblandt fra Danmark beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen, LO’s formand Lizette Risgaard og DA’s direktør Jacob Holbraad.

Arbejdskonferencen drøftede særligt tre aktuelle temaer for verdens arbejdsmarkeder:

  • Hvordan anstændigt arbejde sikres i globale leverandørkæder.
  • Hvordan arbejdsmarkedet bringes på fode i krigs- og konfliktlignende situationer, ved naturkatastrofer mv.
  • Hvordan ILO’s Deklaration fra 2008 om social retfærdighed og fair globalisering har haft betydning, og hvordan dens potentiale fremover udnyttes bedst.