Spring over hovedmenu

NYHED / 15-11-2016

Beskæftigelsesminister skal snakke flexicurity i Holland

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen besøger torsdag den 17. november Holland, hvor han blandt andet skal mødes med den hollandske minister for beskæftigelses- og socialpolitik Lodewijk Asscher.

Danmark og Holland ligner på mange måder hinanden og deler derfor også en række interesser i forhold til på den ene side at sikre den frie bevægelighed i Europa og på den anden side beskytte de veludviklede velfærdssystemer, som begge lande har bygget op.

Med flexicurity har Danmark skabt en model, der giver et arbejdsmarked, som har gode forudsætninger for at håndtere  et globalt marked med krav om stadige tilpasninger. Derfor er der stor interesse om den danske model ikke bare fra Holland, men også fra de andre europæiske lande.

Udover mødet med den hollandske minister skal Jørn Neergaard Larsen mødes med præsidenten for Det økonomiske og sociale råd (SER) Marïette Hamer og deltage i et dialogmøde med en række danske og hollandske topchefer, hvor det begge steder handler om den danske model.