Spring over hovedmenu

NYHED / 09-11-2016

Beskæftigelsesministeriets prisopgaver for 2017 er meldt ud

Beskæftigelsesministeriet har indstiftet to priser på hver 25.000 kroner for den bedste juridiske og den bedste økonomiske bachelorrapport eller kandidatspeciale. Temaerne for 2017-priserne er netop meldt ud.

For andet år i træk efterlyser Beskæftigelsesministeriet bachelorrapporter eller kandidatspecialer blandt jura- og økonomistuderende.

I år gælder det studerende, som har udarbejdet en bachelorrapport eller et kandidatspeciale i løbet af 2017 til karakteren 10 eller 12 inden for udvalgte temaer.

På det økonomiske område er overordnede tema: ”Dansk arbejdsmarkedsøkonomi”. Emnet for opgaven kan fx være:

  • Udenlandsk arbejdskraft, herunder internationaliserings og globaliserings påvirkning af det danske arbejdsmarked
  • Adfærdsøkonomi og nudging som redskaber i beskæftigelsesindsatsen, herunder såvel teoretiske som empiriske aspekter i forhold til fx ydelser, aktive indsatser og regulering af arbejdsforhold og arbejdsmiljø
  • Effektanalyser af indsatser, herunder indsatser for udsatte grupper

På juridiske område er det overordnede tema: ”Dansk arbejds- og ansættelsesret, herunder samspillet mellem dansk ret og EU-retten”. Emnet for opgaven kan fx være:

  • Konfliktretten
  • Lønmodtagerbegrebet i såvel en dansk som EU-retlig kontekst
    EU-rettens betydning for dansk arbejdsret

2017-priserne deles ud i 2018
Navnene på de to vindere offentliggøres i foråret 2018 ved en ceremoni i Beskæftigelsesministeriet. Udover at modtage prisen på 25.000 kroner skal prisvinderne også holde et oplæg om deres opgave i ministeriet.