Spring over hovedmenu

NYHED / 28-11-2016

Implementering af EU-direktiv om søfarendes rettigheder

Beskæftigelsesministeriet har netop sendt et lovforslag i høring, der implementerer et EU-direktiv om søfarendes rettigheder i dansk lovgivning.

Europa-Parlamentet og Rådet har i oktober 2015 vedtaget et direktiv 2015/1794 om søfarendes rettigheder, som indebærer ændringer af visse direktiver på det ansættelsesretlige område. Det skal ses i lyset af, at nye informations- og kommunikationsteknologier gør det muligt at komme i kontakt med søfarende, som befinder sig på havet i arbejdsøjemed.

Med lovforslaget, som netop er sendt i høring, implementeres EU-direktivet i dansk lovgivning, og det indebærer ændringer i fire danske love: Lov om europæiske samarbejdsudvalg, lov om information og høring af lønmodtagere, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Høringsfristen er mandag den 12. december 2016.

Lovforslaget ventes at blive fremsat i Folketinget i midten af januar 2017.