Spring over hovedmenu

NYHED / 18-11-2016

Lovforslag udspringer af finanslovsaftalen for 2017

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har netop fremsat et lovforslag i Folketinget om ophævelse af sygedagpengemodtageres ret til feriedagpenge, der indgår i finanslovsaftalen for 2017.

Regeringen har indgået finanslovsaftale for 2017 med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Det indgår i aftalen at ophæve retten til at optjene feriedagpenge for sygedagpengemodtagere, der er medlem a-kasse. Som reglerne er i dag, kan medlemmer af en a-kasse optjene ret til feriedagpenge i et sygedagpengeforløb, mens sygedagpengemodtagere, der ikke er medlem af a-kasse, ikke kan optjene feriedagpenge.

Med lovforslaget, L 86, som beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen netop har fremsat i Folketinget, kommer de samme regler til at gælde for alle sygedagpengemodtagere, så ingen fremover kan optjene ret til feriedagpenge i et sygedagpengeforløb.

Lovforslaget bliver 1. behandlet den 2. december og ventes at træde i kraft 1. januar 2017. Det betyder, at personer, der efter 1. januar modtager sygedagpenge i ferieoptjeningsåret fra 1. januar 2017 til 31. december 2017, ikke vil optjene ret til at afholde ferie med feriedagpenge i det efterfølgende ferieår fra den 1. maj 2018 til den 30. april 2019.

Lovforslaget er i dag samtidig sendt i ekstern høring med høringsfrist den 25. november.  Den korte høringsfrist skyldes, at lovforslaget skal behandles af Folketinget før jul for at få virkning fra den 1. januar 2017.