Spring over hovedmenu

NYHED / 24-11-2016

Pjece skal øge kendskab til lediges uddannelsesmuligheder

Tre uddannelsesordninger, der giver ledige mulighed for at blive opkvalificeret og få jobrettet uddannelse, er omdrejningspunktet i en ny pjece til jobcentre, a-kasser og VEU-centre.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har lavet en pjece til medarbejdere i jobcentre, a-kasser og VEU-centre om de nye uddannelsesmuligheder for ledige, der udspringer af beskæftigelsesreformen og trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft.

I pjecen er der fokus på tre uddannelsesordninger, der giver ledige mulighed for at blive opkvalificeret og få jobrettet uddannelse. Det drejer sig om: 

  • Seks ugers jobrettet uddannelse
  • Den regionale uddannelsespulje
  • Pulje til uddannelsesløft

Pjecen skal øge opmærksomheden og kendskabet til ordningerne og gøre det lettere for sagsbehandlere og vejledere i jobcentre, a-kasser og VEU-centre at informere og vejlede ledige om uddannelse. Samtidig giver pjecen et overblik over, hvilke ændringer der kommer i forlængelse af trepartsaftalen, som ventes at træde i kraft 1. januar 2017 og 1. marts 2017.