Spring over hovedmenu

NYHED / 16-11-2016

Pjecer: Få overblik over det nye og tryggere dagpengesystem

Den 2. januar 2017 træder de første nye dagpengeregler i kraft. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) står bag to pjecer til borgere, der giver et overblik over det nye dagpengesystem.

STAR har udarbejdet to print-selv pjecer, der skal være med til at give borgere et overblik over grundprincipperne og deres egen dagpengesituation i det nye dagpengesystem, der bygger på fleksibilitet og tryghed. De første regler træder i kraft 2. januar 2017 og resten 1. juli 2017.

I det nye dagpengesystem er dagpengeperioden fortsat to år, men der er mulighed for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret. 

Allerede nu tæller hver time man arbejder med i ens opsparing og giver ret til to timers forlængelse af dagpengeperioden. Fra 2. januar 2017 kan man efter eget valg bruge de opsparede timer til at forlænge dagpengeperioden eller til at genoptjene en ny toårig dagpengeperiode. Det er dog kun muligt, hvis man på dette tidspunkt har ret til dagpenge.

På den måde kan selv småjob eller job i kortere perioder være med til at forbedre den enkeltes dagpengesituation.

Du kan læse mere om det nye dagpengesystem i de to pjecer:

Pjece 1: Nyt dagpengesystem - en introduktion (PDF)

Pjece 2: Nyt dagpengesystem - yderligere information (PDF)