Spring over hovedmenu

NYHED / 08-11-2016

Samråd: Konsekvenser når private leverandører går konkurs

Beskæftigelsesministeren og sundheds- og ældreministeren er kaldt i samråd om konsekvenserne for borgere, kommuner og ansatte, når en privat leverandør af offentlige serviceydelser går konkurs.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og sundheds- og ældreminister Sophie Løhde skal i samråd og redegøre for konsekvenserne for både borgere, som har krav på service, kommunerne, som har forsyningspligt, og ansatte, når private leverandører af fx hjemmepleje, hjemmesygepleje og ambulancekørsel går konkurs. Anledningen til samrådet er ambulanceselskabet BIOS’ konkurs i Region Syddanmark.

Samrådet afholdes fredag den 16. december 2016.

Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Bjarne Laustsen(S).