Spring over hovedmenu

NYHED / 21-11-2016

To analyser ser på sanktionsområdet

Sanktionsreglerne på kontanthjælpsområdet følges tæt. To nye analyser kan bidrage til at styrke kommunernes brug af sanktioner og administrationen af sanktionsområdet.

Som et led i kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, blev der indført nye sanktioner over for borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Hele sanktionsområdet er siden blevet fulgt tæt for at sikre, at kommunerne implementerer og administrerer de nye sanktionsregler korrekt.

To nye analyser, som netop er offentliggjort, skaber større viden om virkningen af sanktioner, og hvordan kommunerne organiserer sanktionsområdet.

Den ene analyse er en kvalitativ analyse af kommunernes administration af sanktionsreglerne, der overordnet viser, at kommunerne oplever sanktioner som et virksomt redskab, men at der – på tværs af kommunerne – er et begrænset ledelsesmæssigt fokus på brugen af sanktioner. Samtidig kan der opnås en mere effektiv og ensartet brug af sanktionssystemet ved blandt andet at mobilisere et øget ledelsesfokus på området i kommunerne og centralisere administrationen.

Den anden analyse ser på effekterne af at modtage en sanktion. Effektanalysen viser helt overordnet, at ledige, der får en sanktion, ikke kommer hurtigere i beskæftigelse som følge af sanktionen. Analysen giver ikke svar på, om der er en effekt af eksistensen af sanktionssystem. Den viser kun, hvordan ledige, der sanktioneres, agerer sammenlignet med ledige, der ikke sanktioneres.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger: 

- Kommunerne er ikke gode nok til at administrere sanktionsreglerne og prioritere området. Der bliver lavet for mange fejl, og der er stor forskel på, hvordan og hvor meget de enkelte kommuner bruger sanktionsreglerne. Det viser en række undersøgelser af sanktionsreglerne i kontanthjælpssystemet. Jeg følger derfor sanktionsområdet tæt. Vi skal have større kvalitet i kommunernes sagsbehandling og styrket borgernes retssikkerhed. I første omgang har jeg bedt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om at sikre, at den nye viden og de konkrete anbefalinger fra de forskellige undersøgelser bliver bragt videre til kommunerne. Jeg har en klar forventning om, at kommunerne vil opprioritere området og sikre at sanktionsreglerne bliver administreret korrekt.

To tidligere offentliggjorte praksisundersøgelser viser, at kommunerne indtil videre ikke har været gode nok til at håndtere sanktioner over for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp og i en række sager har truffet forkerte afgørelser. Samtidig viser opgørelser, at der er store forskelle i kommunernes brug af sanktioner.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering holder en række temamøder med kommunerne i den kommende tid om konklusionerne i de forskellige undersøgelser og de konkrete anbefalinger til, hvordan kommunerne kan forbedre administrationen af sanktionsreglerne.