Spring over hovedmenu

NYHED / 23-11-2016

Trepartsaftale: Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe

Den tekniske arbejdsgruppe, der blev nedsat i forbindelse med trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser, har afsluttet sit arbejde.

Den 19. august 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser.

Som følge af aftalen nedsatte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling en teknisk arbejdsgruppe, der inden for rammerne af trepartsaftalen skulle fremlægge forslag til grundlaget for den fremtidige model for såvel det praktikpladsafhængige AUB som fordelsuddannelser, bonusordninger og dimensionering m.v.

Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde.

Læs arbejdsgruppens afrapportering (PDF)