Spring over hovedmenu

NYHED / 16-12-2016

Fyrede medarbejdere i Vestas kan få hjælp fra varslingspuljen

Beskæftigelsesminister Troels Lund har givet dispensation, så de afskedigede medarbejdere i Vestas i Vestjylland kan få hjælp fra varslingspuljen.

Vestas i Lem har varslet 292 ud af normalt 980 medarbejdere afskediget og har derfor bedt Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland om en dispensation fra varslingsreglerne. Dispensationen er nødvendig, fordi omfanget af afskedigelserne ikke lever op til det almindelige krav om, at afskedigelserne skal udgøre mindst halvdelen af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har netop givet Vestas den nødvendige dispensation. Arbejdet kan dermed gå i gang lokalt. Der er afsat 2,5 mio. kr. til at hjælpe de afskedigede medarbejdere.

Tilskuddet ventes at blive brugt på blandt andet jobsøgningskurser og målrettede opkvalificeringskurser til de opsagte medarbejdere i løbet af opsigelsesperioden, så de er bedst muligt rustet til at komme videre, når ansættelsen endeligt ophører.

Fakta om varslingspuljen

Offentlige og private virksomheder kan via varslingspuljen få hjælp og støtte til de medarbejdere, der varsles afskediget i forbindelse med afskedigelser i større omfang.

Ved større afskedigelser forstås afskedigelse af mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Beskæftigelsesministeren kan dog se bort fra betingelsen om større afskedigelser, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Varslingsmidler kan blandt andet anvendes til:

  • Jobsøgningskurser i op til to uger til beskæftigede i opsigelsesperioden
  • Opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse, af de opsagte medarbejdere i opsigelsesperioden i op til otte uger, hvis opkvalificeringen er målrettet områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.