Spring over hovedmenu

NYHED / 29-12-2016

Langtidsledige får en jobpræmie på op til 45.000 kr. for at komme i arbejde

Regeringen har netop sendt et lovforslag i høring, der indfører en midlertidig jobpræmie til langtidsledige, der kommer i arbejde.

Med en ny midlertidig jobpræmieordning vil regeringen give ledige, som længe har været uden for arbejdsmarkedet, en skattefri præmie på op til 2.500 kr. om måneden for at komme i job. Præmien kan højest blive udbetalt i 18 måneder, og dermed kan den samlede præmie løbe op i 45.000 kr.

Jobpræmien er målrettet personer på offentlig forsørgelse, der 1. december 2016 har været ledige gennem et helt år – for dagpengemodtagere er kravet halvandet års sammenlagt ledighed. Det skønnes, at ca. 164.000 personer er i målgruppen for jobpræmieordningen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Beskæftigelsen stiger, og det skal vi udnytte til at få flere danskere ind på arbejdsmarkedet. Derfor vil regeringen give langtidsledige en ekstra bonus for at komme i arbejde og foreslår en jobpræmie på op til 45.000 kr. Jobpræmien understøtter, at det skal kunne betale sig at arbejde. Det skal mærkes i husholdningsbudgettet, når ledige går fra offentlig forsørgelse til job.

Lovforslaget om jobpræmieordningen er netop sendt i høring og ventes at blive fremsat i Folketinget i starten af februar med henblik på ikrafttrædelse 1. april 2017.

Fakta om jobpræmien

Jobpræmieordningen kommer til at gælde i to år fra 1. april 2017. Jobpræmien udgør 10 pct. af arbejdsindkomsten, dog maksimalt 2.500 kr. pr. måned og kan udbetales i højest 18 måneder.

Jobpræmien er målrettet ledige, der pr. 1. december 2016 har haft et langvarigt og sammenhængende forløb på offentlig forsørgelse: 

  • For personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse og ledighedsydelse, er kravet, at de har modtaget offentlig forsørgelse i et helt år – svarende til 47 uger ud af de seneste 52 uger.
  • For personer, der modtager dagpenge og feriedagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse er kravet halvandet års sammenlagt ledighed – svarende til 71 uger ud af de seneste 78 uger.