Spring over hovedmenu

NYHED / 15-12-2016

Ph.d.-studerende kan ikke længere modtage dagpenge under uddannelsen

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver ph.d.-studerendes mulighed for at modtage dagpenge, mens de færdiggør en ph.d. som et deltidsstudium.

Et lovforslag om ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge, er i dag, den 15. december 2016, blevet vedtaget i Folketinget.

Det har hidtil været muligt for ph.d.-studerende at modtage dagpenge under en ph.d.-uddannelse, hvis uddannelsen blev gennemført som en deltidsuddannelse med et timetal på under 20 timer om ugen. Den mulighed bliver med lovforslaget ophævet, så man ikke længere kan færdiggøre en ph.d. som et deltidsstudium og samtidig modtage dagpenge.

Det er fortsat muligt for ph.d.-studerende at modtage dagpenge, mens de færdiggør deres afhandling, hvis de ikke længere er indskrevet som ph.d.-studerende. 

De nye regler indfases gradvist og har fuld virkning fra 1. juli 2017. 

  • Personer, der før den 2. januar 2017, allerede er i gang med at færdiggøre deres ph.d. som et deltidsstudium på dagpenge, kan fortsætte.
  • Personer, der efter den 2. januar 2017 påbegynder et dagpengeforløb, samtidig med at de færdiggør deres ph.d. som et deltidsstudium, kan fortsætte frem til 1. juli 2017.
  • Efter den 1. juli 2017 vil man ikke kunne færdiggøre en ph.d. som et deltidsstudium og modtage dagpenge.

Med lovforslaget bliver tidspunktet for skift af sats efter ungereglerne også ændret, så det fremover sker fra den 1. i måneden efter, at forhold, som betinger et satsskifte, er indtrådt. Dermed undgås det, at a-kasserne skal udbetale dagpenge med to forskellige satser i løbet af en måned.