Spring over hovedmenu

NYHED / 19-12-2016

Sygedagpengemodtageres ret til at optjene feriedagpenge bliver harmoniseret

Retten til at optjene feriedagpenge ophæves for sygedagpengemodtagere, der er medlem af a–kasse, så de samme regler kommer til at gælde for alle. Det fremgår af et lovforslag, som Folketinget netop har vedtaget.

Folketinget har i dag, 19. december 2016, vedtaget, at reglerne for ret til feriedagpenge for sygedagpengemodtagere skal være ens for alle, så ingen sygedagpengemodtagere fremover kan optjene ret til feriedagpenge under et sygedagpengeforløb. Det indebærer, at retten til at optjene feriedagpenge for sygedagpengemodtagere, der er medlem af en a-kasse, bliver ophævet.

Efter de hidtidige regler kan medlemmer af en a-kasse optjene ret til feriedagpenge i et sygedagpengeforløb, mens sygedagpengemodtagere, der ikke er medlem af a-kasse, ikke kan optjene feriedagpenge.

Lovforslaget træder i kraft 1. januar 2017. Det betyder, at personer, der efter 1. januar modtager sygedagpenge i ferieoptjeningsåret fra 1. januar 2017 til 31. december 2017, ikke vil optjene ret til at afholde ferie med feriedagpenge i det efterfølgende ferieår fra den 1. maj 2018 til den 30. april 2019.

Lovforslaget udspringer af finanslovsaftalen for 2017.