Spring over hovedmenu

NYHED / 09-12-2016

Uddannelsesambassadører skal få flere ufaglærte ledige i uddannelse

For få ledige benytter i dag muligheden for at få et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Derfor bliver ordningen nu gjort mere fleksibel, og der skal ansættes uddannelsesambassadører i 8-10 jobcentre de næste to år.

Muligheden for et uddannelsesløft til ledige, der trådte i kraft sidste år, bliver brugt mindre end forventet. Derfor skal der de næste to år ansættes uddannelsesambassadører i jobcentre, som skal synliggøre ordningen, understøtte et godt samarbejde mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner og motivere ledige til at gå i gang med en erhvervsuddannelse. 

Med trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er det allerede aftalt at udvide målgruppen, så flere ledige kan tage en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden, og at det skal være muligt at modtage 100 pct. af dagpengesatsen under uddannelsen, hvis den vælges fra en positivliste inden for fag med mangel på arbejdskraft. Dagpengesatsen har hidtil været 80 pct. for alle.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan sikre, at alle i arbejdsstyrken har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Et vigtigt skridt er, at flere ledige benytter muligheden for at få et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Derfor vil regeringen afsætte midler til, at flere jobcentre kan ansætte uddannelsesambassadører. De nye ambassadører skal 100 procent arbejde for at få ufaglærte ledige i gang med en erhvervsuddannelse. Vi har brug for flere faglærte på arbejdsmarkedet, der hurtigt ændrer sig.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har netop udmeldt en pulje på 10 mio. kr. til, at 8-10 jobcentre kan ansætte en uddannelsesambassadør i to år. Puljen udspringer af beskæftigelsesreformen. 
Jobcentre kan frem til den 21. december 2016 søge om midler fra puljen.