Spring over hovedmenu

NYHED / 27-01-2017

Ny ansøgningsrunde: Medarbejdere i jobcentre og a-kasser skal kompetenceudvikles

Jobcentre og a-kasser kan nu søge om midler fra puljen om kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, der skal øge kvaliteten i løsningen af de nye opgaver, der følger med beskæftigelsesreformen.

Beskæftigelsesreformen kræver omstilling af kommunernes og a-kassernes indsatser, og arbejdet skal tilrettelægges og gennemføres på nye måder for at kunne løfte de nye opgaver.

Der blev derfor med beskæftigelsesreformen afsat i alt 150 mio. kr. i perioden 2015 til 2020 til kompetenceudvikling og videreuddannelse af medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser. Puljen skal understøtte beskæftigelsesindsatsens mål om at få ledige i beskæftigelse eller uddannelse, og skal anvendes til konkret og praksisnær kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) tre arbejdsmarkedskontorer har netop udmeldt puljen for 2017, der er på i alt 17,5 mio. kr.