Spring over hovedmenu

NYHED / 28-02-2017

Lovforslag om arbejdsmiljø i Grønland

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fremsat et lovforslag, hvormed der blandt andet indføres betaling for Arbejdstilsynets tilsyn ved råstof- og vandkraftaktiviteter i Grønland.

Regeringen vil med et nyt lovforslag indføre betaling for Arbejdstilsynets tilsyn med arbejdsmiljø ved råstof- og vandkraftaktiviteter i Grønland. Det sker for at sikre udgiftsneutralitet for den danske stat, da der forventes at komme en stigning i antallet af projekter, hvor vandkraft og råstoffer udnyttes.

Lovforslaget har samtidig til formål at sikre, at Arbejdstilsynet i Grønland har adgang til oplysninger om arbejdsskader i Grønland, efter at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har overtaget Arbejdsskadestyrelsens opgaver.

Herudover indeholder lovforslaget disse ændringer:

  • Hjemmel til at ansatte kan forlade arbejdet i tilfælde af fare, i overensstemmelse med ILO’s minekonvention om sikkerhed og sundhed i miner.
  • En tydeliggørelse af beskæftigelsesministerens adgang til at fastsætte regler om anvendelse af stoffer og materialer.
  • En ændring hvorefter der kan træffes regler om, at Arbejdstilsynet skal godkende anvendelse af farlige kemiske stoffer og materialer.

Lovforslaget 1. behandles tirsdag den 21. marts 2017