Spring over hovedmenu

NYHED / 28-03-2017

To ting på dagsordenen i Folketinget

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen skal tirsdag i Folketingssalen til 2. behandling af L 112 om søfarendes rettigheder og forespørgselsdebat F 23 om optjeningsprincipper for børnechecken.

Folketinget 2. behandler tirsdag den 28. marts 2017 lovforslaget L 112, der implementerer et EU-direktiv om søfarendes rettigheder.

Søfarende har hidtil været undtaget fra flere af de almindelige regler, der generelt gælder for lønmodtagere – fx i forbindelse med varsling af afskedigelser i større omfang – på grund af de særlige vilkår, der er gældende for arbejde til søs. Men i lyset af nye informations- og kommunikationsteknologier, der gør det muligt at komme i kontakt med søfarende, som befinder sig på havet i arbejdsøjemed, kan de almindelige regler nu helt eller delvist gælde for søfarende lønmodtagere. Dermed bliver søfarende med lovforslaget i højere grad sidestillet med andre lønmodtagere.

Lovforslaget ventes at blive 3. behandlet den 4. april.

Endvidere skal beskæftigelsesministeren tirsdag til forespørgselsdebat i Folketinget om mulighederne for at indeksere børne- og ungeydelsen (børnechecken) for EU-borgere.