Spring over hovedmenu

NYHED / 29-05-2017

Arbejdsmarkedets Hus bevarer sin nuværende adresse

Beskæftigelsesministeriet meldte i efteråret 2016 ud, at Arbejdsmarkedets Hus skulle flyttes til en ny adresse i 2019.

I den mellemliggende periode er der foretaget en dybdegående afklaring af behovene i Arbejdsmarkedets Hus. Disse undersøgelser har vist, at den nye bygning ikke med fuld sikkerhed kan stille den tilstrækkelige lokalekapacitet til rådighed for Forligsinstitutionen.

Derfor er det besluttet, at Arbejdsmarkedets Hus bevarer den nuværende adresse på Sankt Annæ Plads.

Beskæftigelsesministeren har aftalt med LO og DA, at man i fællesskab vil opdatere rammerne i Arbejdsmarkedets Hus, så pladsen kan udnyttes bedre og til andre aktiviteter – også i de perioder, hvor mange af lokalerne står tomme. Beskæftigelsesministeriet vil derfor i den kommende tid gå i tæt dialog med LO og DA om den videre proces.

Fakta om Arbejdsmarkedets Hus

Arbejdsretten, Tjenestemandsretten, Faglig Voldgift og Forligsinstitutionen holder til i Arbejdsmarkedets Hus.

Derudover holder Tvistighedsnævnet, Afskedigelsesnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomhed møder i huset.