Spring over hovedmenu

Ny lov om arbejdsmiljø i Grønland vedtaget

05-05-2017

Med en ny lov indføres der blandt andet betaling for Arbejdstilsynets tilsyn ved råstof- og vandkraftaktiviteter i Grønland.

Fremover indføres der betaling for Arbejdstilsynets tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter i Grønland. Det sker med vedtagelsen af en ny lov, der skal sikre den danske stat udgiftsneutralitet, da der forventes at komme en stigning i antallet af projekter, hvor vandkraft og råstoffer udnyttes.

Betalingen er et gebyr som rettighedshavere og andre, der har fået tilladelse til råstofprojekter, skal betale for at dække de omkostninger, der er forbundet med Arbejdstilsynets tilsyn og myndighedsbehandling.

Derudover har loven til formål at sikre, at oplysninger om arbejdsskader i Grønland er tilgængelige for Arbejdstilsynet, efter at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har overtaget Arbejdsskadestyrelsens opgaver.

Loven indeholder også følgende ændringer:

  • Hjemmel til at ansatte kan forlade arbejdet i tilfælde af fare, i overensstemmelse med ILO’s minekonvention om sikkerhed og sundhed i miner.
  • En tydeliggørelse af beskæftigelsesministerens adgang til at fastsætte regler om anvendelse af stoffer og materialer.
  • En ændring hvorefter der kan fastsættes regler om, at Arbejdstilsynet skal godkende anvendelse af farlige kemiske stoffer og materialer, hvis der opstår behov for det.
  • Enkelte ændringer af ordensmæssig karakter.