Spring over hovedmenu

NYHED / 06-06-2017

Antallet af kontanthjælpsmodtagere falder fortsat

Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at antallet af personer i kontanthjælpssystemet fortsætter med at falde. På ni måneder er antallet faldet med knap 8.200 fuldtidspersoner.

Antallet af fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet fortsætter med at falde. Fra april 2016, hvor både kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen trådte i kraft, og til januar i år er antallet faldet med knap 8.200 fuldtidspersoner. Tidligere tal viste et fald på godt 5.000 fuldtidspersoner i perioden april til november 2016.

Faldet på godt 5.000 fuldtidspersoner fra april til november 2016 svarer til et månedligt fald på godt 700 fuldtidspersoner, mens faldet fra november 2016 til januar 2017 svarer til et fald på knap 1.600 fuldtidspersoner pr. måned.

Tabel 1. Antal fuldtidspersoner fordelt på offentlige ydelser (sæsonkorrigeret)

  April 
2016
Januar 
2017
Ændring april 2016 – januar 2017
Ydelsesgrupper i alt 715.780 693.018 -22.762
Dagpenge og midlertidige ydelser 85.778 79.395 -6.383
Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse 156.495 148.333 -8.163
Sygedagpenge og jobafklaringsforløb 84.033 83.293 -740
Førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalidering og forrevalidering 315.647 316.766 1.119
Efterløn 74.140 67.183 -6.957

Anm.: Summen af de enkelte ydelser svarer ikke til ydelser i alt. Det skyldes dels, at bl.a. sæsonkorrektionen. Antallet af offentlige ydelsesmodtagere er ekskl. folkepension, SU samt ferie- og barselsdagpenge.
Kilde: Jobindsats.dk og Beskæftigelsesministeriets sæsonkorrektion