Spring over hovedmenu

NYHED / 06-07-2017

Efter 225-timersreglen: Flere kontanthjælpsmodtagere arbejder

Stadig flere kontanthjælpsmodtagere, der er berørt af 225-timersreglen, arbejder ved siden af ydelsen, viser en ny analyse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt beskæftigelsesomfanget blandt alle kontanthjælpsmodtagere siden 2012 og har særskilt set på de kontanthjælpsmodtagere, der i 2016 blev berørt af 225-timersreglen.

225-timersreglen indebærer, at kontanthjælpsmodtagere skal arbejde 225 timer om året for at bevare den fulde ydelse. Alle arbejdstimer efter 1. april 2016 tæller med i opgørelsen, og med få timers arbejde hver uge kan kontanthjælpsmodtagere undgå at få nedsat ydelsen.

Analysen viser helt overordnet, at andelen af kontanthjælpsmodtagere, der arbejder ved siden af ydelsen, er steget siden foråret 2016. Gennem både 2012, 2013, 2014 og 2015 har andelen med beskæftigelse stort set været uændret på ca. 5 pct. hver måned, men siden maj 2016 er andelen med beskæftigelse steget hver måned sammenlignet med tidligere år.

Det fremgår også af analysen, at andelen af kontanthjælpsmodtagere, der arbejder ved siden af ydelsen, er steget mest blandt personer omfattet af 225-timerreglen. Blandt de personer, som i oktober 2016 blev trukket i deres ydelse som følge af 225-timersreglen, arbejdede omkring 4 pct. ved siden af ydelsen frem til og med juli 2016. Derefter steg andelen og i december 2016 arbejdede 11,5 pct. ved siden af ydelsen.  

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: 

- Det er meget positivt, at stadig flere kontanthjælpsmodtagere har småjob ved siden af kontanthjælpen. Jeg glæder mig særligt over, at den største stigning ses blandt de personer, der er omfattet af 225-timersreglen. Det er netop målet med 225-timersreglen, at flere kommer i småjob og ad den vej får tilknytning til arbejdsmarkedet. Få timer kan sagtens blive til flere timer, når der bliver åbning til det, og den enkelte selv er klar til at øge timetallet.

- Den gunstige økonomiske udvikling, hvor der skabes flere småjob, er selvfølgelig en del af forklaringen på den kraftige stigning. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at mange indretter sig efter de nye regler og tager småjob, så de kan bevare den fulde kontanthjælp.