Spring over hovedmenu

NYHED / 07-07-2017

Ledighedstal for maj måned er offentliggjort

Danmarks Statistik har offentliggjort ledighedstal for maj måned 2017.

Ledigheden steg i maj måned med 1.200 fuldtidspersoner. Fra 115.200 i april 2017 til 116.400 fuldtidspersoner i maj 2017, mens ledighedsprocenten er uændret på 4,3 pct. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik.

Antallet af bruttoledige er siden toppunktet i juli 2012 samlet set faldet med 48.100 personer.