Spring over hovedmenu

NYHED / 10-08-2017

Annoncering af forskningsopgave - litteraturreview af virkningen af den teknologiske udvikling

Beskæftigelsesministeriet udbyder en forskningsopgave i form af en analyse af virkningen af den teknologiske udvikling, og opfordrer kvalificerede forskere til at byde på opgaven.

Til brug for arbejdet i disruptionsrådet ønsker Beskæftigelsesministeriet at igangsætte en analyse af virkningen af den teknologiske udvikling. Analysen skal gennemføres som et litteraturreview, som skal indeholde effektstudier (nationale og internationale), der undersøger effekten af at indføre forskellige former for ny teknologi i produktionen i Danmark eller andre sammenlignelige lande. Herudover skal rapporten indeholde et teoretisk afsnit, hvor der redegøres for de forskellige teorier, der kan forklare de mulige effekter af ny teknologi.

Projektet skal munde ud i en rapport, som skal være færdig senest 15. februar 2018.

De nærmere rammer for projektet er beskrevet i vedhæftede projektbeskrivelse og opfordringsskrivelse.

Tilbud skal være Beskæftigelsesministeriet i hænde senest d. 1 september 2017 kl. 12.

Analyse af virkninger af den teknologiske udvikling - Review af effektstudier (PDF)

Opfordring til afgivelse af tilbud (PDF)