Spring over hovedmenu

NYHED / 18-09-2017

Lovforslag: Nyt dagpengesystem for selvstændige

Beskæftigelsesministeriet har netop sendt et lovforslag i høring, der udmønter aftalen om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked.

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik i maj 2017 en aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked, der blandt andet omhandler dagpengereglerne for selvstændige og atypisk beskæftigede. Udgangspunktet for aftalen er, at dagpengesystemet skal kunne favne de mange nye, skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer på fremtidens arbejdsmarked.

Med det nye dagpengesystem for selvstændige og atypisk beskæftigede bliver det i højere grad muligt at anerkende, at en person kan have flere typer af beskæftigelse, og at det ikke stiller personen dårligere i dagpengesystemet. Fx vil en person, som både har en selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde, kunne anvende begge typer beskæftigelse til optjening af dagpengeret.

Lovforslaget, der udmønter aftalen, er netop sendt i høring, og indeholder følgende hovedelementer fra aftalen:

  • Nye definitioner af lønmodtageraktiviteter og aktiviteter, der anses for selvstændig virksomhed
  • Optjening af ret til dagpenge og satsberegning
  • Bibeskæftigelse og tidsbegrænsningen
  • Ophør med drift af selvstændig virksomhed

Derudover indeholder lovforslaget en række tilpasninger af efterlønsreglerne, så principperne for det nye dagpengesystem også finder anvendelse på efterlønsreglerne, der i vidt omfang henviser til dagpengereglerne.

Høringsfristen er mandag den 16. oktober 2017.

Kontakt

Pressevagt

51232830