Spring over hovedmenu

NYHED / 05-09-2017

Lovforslag om frivilligt arbejde sendes i høring

Beskæftigelsesministeriet har sendt et lovforslag i høring, der lemper reglerne for frivilligt, ulønnet arbejde på dagpenge- og efterlønsområdet.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i august 2017 en aftale, der styrker det frivillige arbejde i Danmark.  

Med aftalen ændres blandt andet reglerne for frivilligt arbejde på dagpenge- og efterlønsområdet, så der gives plads til flere timers frivilligt, ulønnet arbejde, inden man bliver modregnet i sin ydelse. Grænsen for dagpengemodtagere hæves fra 4 til 10 timer om ugen, for efterlønsmodtagere hæves den fra 4 til 15 timer om ugen, mens modtagere af fleksydelse og ledighedsydelse kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden begrænsning.

Lovforslaget, der udmønter de nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde er sendt i høring, og høringsfristen er den 2. oktober 2017.