Spring over hovedmenu

NYHED / 12-09-2017

Ny pulje til mennesker med handicap

En ny pulje på i alt 38,8 mio. kr. skal hjælpe mennesker med handicap i job. Puljen for 2017 og 2018 på 16,4 mio. kr. er netop meldt ud og kan søges af kommuner i samarbejde med handicaporganisationer.

Som et led i satspuljeaftalen for 2017 blev der afsat 38,8 mio. kr. i perioden 2017-2020 til at få flere mennesker med handicap i job. Udfordringen er, at kun godt halvdelen af alle med handicap er i beskæftigelse, mens det blandt personer uden handicap er næsten otte ud af ti.

Puljen for 2017 og 2018 på 16,4 mio. kr. er netop meldt ud. Puljen støtter projekter, hvor kommuner i samarbejde med handicaporganisationer nedbryder barrierer mellem mennesker med handicap og virksomheder.

Puljen giver støtte til projekter, der indeholder:

  • Systematisk screening for handicap blandt ledige      
  • Samtale med en jobformidler med særligt fokus på jobmål
  • Virksomhedsrettet indsats med klare mål og håndholdt opfølgning
  • Virksomhedsrettet indsats med relevant brug af de kompenserende ordninger.

Puljen kan søges frem til fredag den 13. oktober 2017.