Spring over hovedmenu

NYHED / 03-10-2017

Et nyt Folketingsår begynder

Folketinget åbner i dag, og traditionen tro bliver regeringens samlede lovprogram for det nye folketingsår offentliggjort. På Beskæftigelsesministeriets område er der 13 lovforslag.

Hvert år den første tirsdag i oktober begynder et nyt Folketingsår. Statsministeren holder sin traditionelle åbningstale, og regeringens lovprogram anno 2017/2018 bliver samtidigt offentliggjort.

Regeringens lovprogram indeholder 13 lovforslag på Beskæftigelsesministeriets område, hvor otte af dem ventes at blive fremsat før jul og resten i 2018.

Lovforslag fremsættes før 1. januar 2018

Ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.)
Ændring af offshoresikkerhedsloven og lov om kontinentalsoklen (Sikkerhedszoner, nye anlægstyper samt præciseringer i forhold til offshoresikkerhedsdirektivet)
Ændring af lov om arbejdsmiljø (Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikater m.v.)
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt ulønnet arbejde)
Ændring af lov om sygedagpenge (Permanentgørelse af ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende alvorlig sygdom)
Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. samt evt. andre love (Nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)
Ændring af ferieloven (Opfølgning på betænkning fra Ferielovsudvalget)

Lovforslag fremsættes efter 1. januar 2018

Ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af arbejdsgivers adgang til aktindsigt i sygedagpengesager)
Ændring af lov om social pension og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Hurtigere udbetaling af opsat pension og skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension m.v. samt gennemførelse af levetidsindeksering af folkepensionsalder)
Ændring af lov om arbejdsmiljø (Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte)
Ændring af lov om Udbetaling Danmark, af lov om bygnings- og boligregistrering, lov om elforsyning, lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsdagpenge, lov om sygedagpenge, retssikkerhedsloven m.v. (Styrket indsats overfor snyd med offentlige ydelser)
Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge, barselsloven og lov om aktiv socialpolitik (Konsekvensændring i ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven og forslag om kompensation af private arbejdsgivere ved ændring af ferieloven)