Spring over hovedmenu

NYHED / 22-11-2017

Lovforslag om at ændre pensionsloven i høring

Kravene til optjening af folkepension og førtidspension skal skærpes, og der skal indføres mulighed for hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension. Det fremgår af et lovforslag, der er sendt i høring.

Beskæftigelsesministeriet har mandag den 20. november 2017 sendt et lovforslag i høring om ændring af pensionsloven. Lovforslaget er en del af udmøntningen af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet fra juni 2017, der blev indgået mellem regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) og Dansk Folkeparti.

Med lovforslaget skærpes kravene til optjening af ret til fuld folkepension og førtidspension og den supplerende pensionsydelse. Fremover skal man have boet i Rigsfællesskabet i 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år og tidspunktet for tilkendelse af førtidspension eller folkepensionsalderen. Herudover harmoniseres reglerne for flygtninges optjening af ret til førtidspension.

Lovforslaget indebærer også, at der gives flere muligheder for at opsætte pensionen, så det fremover bliver muligt at vælge mellem følgende tre ordninger:
1. Den gældende ordning (livsvarigt månedligt tillæg til grundbeløb og pensionstillæg).
2. Et højere månedligt tillæg i 10 år til grundbeløb og pensionstillæg.
3. Et engangstillæg til grundbeløbet og et højere månedligt tillæg i 10 år til pensionstillæg.

Det foreslås samtidig, at det udbetalte engangstillæg for opsat social pension ikke indgår i grundlaget for beregning af topskat.

Høringsfristen udløber den 18. december 2017.