Spring over hovedmenu

NYHED / 14-11-2017

Minister fremsætter lovforslag om nye dagpengeregler for selvstændige

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har tirsdag fremsat lovforslaget, L 88, der indfører et nyt dagpengesystem for selvstændige og atypisk beskæftigede.

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik i maj 2017 en aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked, der omhandler dagpengereglerne for selvstændige og atypisk beskæftigede. Udgangspunktet for aftalen er, at dagpengesystemet skal kunne favne de mange nye, skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer på fremtidens arbejdsmarked.

Med det nye dagpengesystem for selvstændige og atypisk beskæftigede bliver det i højere grad muligt at anerkende, at en person kan have flere typer af beskæftigelse, og at det ikke stiller personen dårligere i dagpengesystemet. Fx vil en person, som både har en selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde, kunne anvende begge typer beskæftigelse til optjening af dagpengeret.

Lovforslaget, L 88, der udmønter aftalen, er netop fremsat i Folketinget, og indeholder følgende hovedelementer fra aftalen:

  • Nye definitioner af lønmodtageraktiviteter og aktiviteter, der anses for selvstændig virksomhed
  • Optjening af ret til dagpenge og satsberegning
  • Bibeskæftigelse og tidsbegrænsningen
  • Ophør med drift af selvstændig virksomhed

Derudover indeholder lovforslaget en række tilpasninger af efterlønsreglerne, så principperne for det nye dagpengesystem også finder anvendelse på efterlønsreglerne, der i vidt omfang henviser til dagpengereglerne.

Ikrafttrædelsestidspunktet for de nye regler er ændret fra 1. juli 2018 til 1. oktober 2018. Det skyldes, at Danske A-kasser på vegne af alle a-kasser har ønsket bedre tid til at implementere de nye regler.

Lovforslaget bliver 1. behandlet den 23. november 2017.