Spring over hovedmenu

NYHED / 24-11-2017

Ny pulje: Hjælp til ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage

Ordblinde og læse-, skrive- eller regnesvage kan have brug for en ekstra indsats for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det har en ny pulje på 26,5 millioner kroner fokus op. Puljen udspringer af en netop aftalt initiativpakke om målrettet opkvalificering af ledige med ingen eller meget lidt uddannelse.

Forligspartierne bag beskæftigelsesreformen blev tidligere på måneden enige om, at der her og nu skal igangsættes en række initiativer, der kan modvirke mangel på arbejdskraft ved hjælp af målrettet opkvalificering af ledige. Ét af initiativerne er en styrket indsats for personer, der er ordblinde eller mangler basale læse-, skrive- og regnefærdigheder.

Hjælpen til ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage er netop udmeldt i en ansøgningspulje på i alt 26,5 millioner kroner, som både kommuner, virksomheder, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer kan søge.

Ansøgningsfristen er onsdag den 13. december 2017.