Spring over hovedmenu

NYHED / 29-11-2017

Nye regler om supplerende dagpenge træder senere i kraft

En række nye regler om supplerende dagpenge træder ikke i kraft 1. januar 2018 som planlagt, men først 1. oktober 2018, hvor også nye dagpengeregler for selvstændige træder i kraft.

I løbet af de sidste to år er der indgået tre aftaler, der alle indebærer store ændringer i dagpengereglerne. Den første aftale om et nyt dagpengesystem for lønmodtagere blev indgået i oktober 2015, og de nye regler er trådt i kraft her i 2017 – 1. januar og 1. juli i 2017.

Den anden aftale om supplerende dagpenge blev indgået i december 2015, og der er aftalt ikrafttrædelse henholdsvis 1. juli 2017 og 1. januar 2018. Det betyder, at flere af de nye regler om supplerende dagpenge allerede er trådt i kraft, og at de udstående regler efter planen skal træde i kraft pr. 1. januar 2018.

Den tredje aftale om et nyt dagpengesystem for selvstændige og atypisk beskæftigede blev indgået i maj 2017 med ikrafttrædelse 1. juli 2018 – med en enkelt undtagelse om, at B-indkomst, der er lønmodtagerbeskæftigelse, og som ikke skal indberettes til e-Indkomst, allerede fra 1. januar 2018 skal kunne indgå i indtægtsgrundlaget til optjening af ret til dagpenge og satsberegningen.

Lovforslaget, der udmønter aftalen, har netop været i høring, og i den forbindelse har Danske A-kasser anbefalet, at reglerne først træder i kraft 1. oktober 2018 for at give mere tid til implementering, og at de udstående regler om supplerende dagpenge træder i kraft samtidig med de nye regler for selvstændige og atypisk beskæftigede. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg er enig med Danske A-kasser i, at det giver god mening, at alle de resterende dagpengeændringer træder i kraft på samme tid. Det er vigtigt, at der er god tid til at implementere store og grundlæggende regelændringer. Og jeg kan godt se, at de sidste store ændringer med fordel kan tænkes sammen både i forhold til, hvordan reglerne skal administreres og til udviklingen af it-systemerne."

Den senere ikrafttræden betyder, at de nuværende regler om supplerende dagpenge gælder frem til 1. oktober 2018. Der holdes dog fast i, at undtagelsen om B-indkomst, træder i kraft 1. januar som aftalt. 

Bekendtgørelserne, der udskyder ikrafttrædelsen af reglerne for supplerende dagpenge og udmønter ændringen om at medtage B-indkomst, som ikke er indberettet til e-Indkomst, er netop sendt i høring.