Spring over hovedmenu

NYHED / 11-11-2017

Nyt fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere

Der bliver færre og færre i kontanthjælpssystemet. Antallet af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse er faldet med 14.700 fuldtidspersoner fra april 2016 til juli 2017.

Nye tal fra beskæftigelsesministeriet viser, at tallet for borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse igen er faldet. I juli i år var der 141.700 kontanthjælpsmodtagere, når der tages højde for sæsonudsving. Det er 14.700 færre fuldtidspersoner end i april 2016. Faldet udgør 9,4 procent.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er godt at se, at udviklingen fortsætter. Det skyldes, at det går den rigtige vej på arbejdsmarkedet som følge af de gode konjunkturer, men jeg er også sikker på, at vores politiske tiltag som kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen er en medvirkende årsag til de positive tal. Man indretter sig efter reglerne og tager de småjob, man kan få. Selv job med få ugentlige arbejdstimer kan netop være vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

Fra juli 2016 til juli 2017 er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med 8,6 pct. Det er det største årlige procentvise fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere siden højkonjunkturen i 2005-2008.

I april 2016 trådte både kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen i kraft. Med kontanthjælpsloftet er der sat en grænse for, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser, så det bedre kan betale sig at arbejde. 225-timersreglen betyder, at alle, der er vurderet i stand til at arbejde, skal have mindst 225 timers beskæftigelse i løbet af et år for ikke at blive trukket i ydelsen.

Det samlede antal personer på offentlig forsørgelse faldt fra april 2016 til juni 2017 med 28.800 fuldtidspersoner. Faldet dækker primært over færre på kontanthjælp, dagpenge og efterløn, mens antallet af personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalidering, forrevalidering samlet set er steget med 2.400 personer.

Tallene for det samlede antal personer på offentlig forsørgelse går kun frem til juni 2017, da data for efterløn aktuelt ikke går længere frem på grund af omlægning af indberetningssystemet.

Fakta - Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til juli 2017 (PDF)