Spring over hovedmenu

NYHED / 17-11-2017

Pulje: Sagsbehandlere får mere tid til den enkelte borger i ressourceforløb

Har mængden af sager for de koordinerende sagsbehandlere i jobcentret betydning for ressourceforløbet for den enkelte borger? Det har en ny pulje på i alt 21 mio. kr. til formål at undersøge. Puljen udspringer af satspuljeaftalen for 2017.

Kommuner kan frem til 11. december 2017 søge om midler fra puljen ”Håndholdt indsats i ressourceforløb”, der skal give koordinerende sagsbehandlere mere tid til borgere i ressourceforløb. Formålet er, at borgerne får en mere håndholdt indsats i ressourceforløbet, så de undgår perioder med stilstand og passivitet. Derfor skal den koordinerende sagsbehandler også tidligt i forløbet udarbejde en jobrettet plan for den enkelte borger.

De deltagende kommuner vil i perioden 20. december 2017 til den 1. april 2019 få tildelt et tilskud på mellem 0,5 mio. kr. og 2 mio. kr., som svarer til 1-4 årsværk.