Spring over hovedmenu

NYHED / 14-12-2017

Arbejdsmiljø: To lovforslag vedtaget

Folketinget har i dag vedtaget to lovforslag på arbejdsmiljøområdet. Det drejer sig om ændringer i offshoresikkerhedsloven og reglerne om arbejdsmiljøcertifikater.

Folketinget har den 14. december 2017 vedtaget to lovforslag på arbejdsmiljøområdet.

Det første lovforslag L20 handler om ændring af offshoresikkerhedsloven. Lovforslaget har til formål at overføre ansvaret for regulering af sikkerhedszoner omkring offshoreanlæg fra Energistyrelsen til Arbejdstilsynet i forlængelse af ressortoverflytningen pr. 1. januar 2015.

Det andet lovforslag L21 indebærer en ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikater. Formålet er at skabe hjemmel til at styrke kontrol og kompetencer i forhold til arbejdsmiljøcertifikater. Lovforslaget er en udmøntning af en politisk aftale fra november 2016 mellem regeringen (Venstre), Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om en styrket arbejdsmiljøcertificering.