Spring over hovedmenu

NYHED / 06-12-2017

Lovforslag om ny ferielov fremsat

Alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie – også nye på arbejdsmarkedet. Det er udgangspunktet i to lovforslag om en ny ferielov, der i dag fremsættes i Folketinget.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har i dag den 6. december 2017 fremsat to lovforslag L116 og L117 om en ny ferielov i Danmark.

Lovforslagene indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode.

Forslagene vil betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse – i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie, til den kan afholdes. Alle lønmodtagere vil have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag.

Inden den nye ferielov træder i kraft, foreslås det desuden, at der bliver indført en ”overgangsordning”, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

Lovforslagene er en udmøntning af en bred politisk aftale om en ny ferielov, som regeringen i oktober 2017 indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Lovforslagene bliver 1. behandlet den 12. december 2017.