Spring over hovedmenu

NYHED / 18-12-2017

Nyt kraftigt fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere

Der bliver færre og færre borgere i kontanthjælpssystemet. Faldet af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse er på 16.200 fuldtidspersoner fra april 2016 til august 2017.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at tallet for borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse igen er faldet. I august i år var der 16.200 færre fuldtidspersoner end i april 2016. I august i år var der 140.200 kontanthjælpsmodtagere, når der tages højde for sæsonudsving. Faldet udgør 10,4 procent.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er godt at se, at tallet falder måned efter måned. Som jeg ser det, så skyldes det to ting – nemlig at det går den rigtige vej på arbejdsmarkedet som følge af de gode konjunkturer, men jeg er heller ikke i tvivl om, at regeringens tiltag som kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen spiller en rolle i de positive tal. Man indretter sig efter reglerne og tager de småjob, man kan få. Selv job med få arbejdstimer om ugen kan være vejen tilbage på arbejdsmarkedet.

Fra august 2016 til august 2017 er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med 9,1 pct. Det er det største årlige procentvise fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere siden højkonjunkturen i 2005-2008.

I april 2016 trådte både kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen i kraft. Med kontanthjælpsloftet er der sat en grænse for, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser, så det bedre kan betale sig at arbejde. 225-timersreglen betyder, at alle, der er vurderet i stand til at arbejde, skal have mindst 225 timers beskæftigelse i løbet af et år for ikke at blive trukket i ydelsen.

Kigger man på antallet af fuldtidspersoner på offentlige ydelser fra juni 2015 – juni 2017, så er tallet faldet fra 728.100 til 686.300 personer. Omkring halvdelen af det samlede fald på 41.800 fuldtidspersoner er sket på efterløn. Der er 18.800 færre på dagpenge og midlertidige ydelser, mens der ses et fald på 7.900 fuldtidspersoner på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. At faldet i antallet af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelser i denne periode ikke er større skal ses i lyset af de mange flygtninge, der kom til landet i 2015. 

Fakta - Udvikling i antal personer i kontanthjælpssystemet fra januar 2004 til august 2017 (PDF)