Spring over hovedmenu

NYHED / 25-01-2018

Fortsat fald i antallet af personer på kontanthjælp

Faldet i antallet af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse fortsætter. Nye tal viser, at antallet nu er nedbragt med 17.700 fuldtidspersoner fra april 2016 til oktober 2017.

Antallet af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse bliver ved med at falde. Nye tal viser, at der i oktober 2017 var 17.700 færre fuldtidspersoner end i april 2016, når man tager højde for sæsonudsving. Faldet udgør 11,3 procent. I oktober 2017 var der 138.900 kontanthjælpsmodtagere.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:  

- Vi kan endnu en gang konstatere, at antallet af kontanthjælpsmodtagere falder. Vi har lige nu et arbejdsmarked, som er kendetegnet ved gode konjunkturer, som selvfølgelig har en betydning for antallet af kontanthjælpsmodtagere, men jeg tror også, at regeringens tiltag som kontanthjælpsloftet, 225 timers-reglen og integrationsydelsen har en betydning. Vi er i øjeblikket i gang med at analysere effekten af reglerne, og jeg ser frem til inden længe at lægge resultaterne frem. 

Kigger man på perioden fra oktober 2016 til oktober 2017 er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med 9,4 pct. Det er det største årlige procentvise fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere siden højkonjunkturen i 2005-2008.

I april 2016 trådte både kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen i kraft. Med kontanthjælpsloftet er der sat en grænse for, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser, så det bedre kan betale sig at arbejde. 225-timersreglen betyder, at personer, der er vurderet i stand til at arbejde, skal have mindst 225 timers beskæftigelse i løbet af et år for ikke at blive trukket i ydelsen.

Antallet af fuldtidspersoner på offentlige ydelser fra juni 2015 – juni 2017 er gået fra 728.100 til 686.300 personer, svarende til et fald på 41.800. Den største del af faldet kan henføres til efterløn og personer på dagpenge og midlertidige ydelser. Derudover er antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse bragt ned, mens der ses en stigning for dem på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalidering eller forrevalidering.

Fakta: Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2017 (PDF)